Nhà hàng

Thg 1031

Nhà hàng

Nguyễn Anh ĐôngDịch vụ

Nhà hàng của chúng tôi phục vụ ẩm thực phù hợp cho mọi người đến từ mọi người trên thế giới. 

Mở cửa: 06.30-22:00

Ăn sáng: 6:30–10:00

Ăn trưa: 11:30 – 17:00

Ăn tối: 18:00 – 22:00

Vị trí: tầng 8.